آموزش بیت باکس توسط بهباکس

– رادیو فرهنگ هیپ هاپ قسمت دوم آموزش بیت باکس .اجرا : بهباکس (استکهلم)تدوین : مستر پرشین (تهران) قسمت دوم آموزش بیت باکس توسط بهباکس..

رادیو فرهنگ هیپ هاپ قسمت دوم آموزش بیت باکس .اجرا : بهباکس (استکهلم)تدوین : مستر پرشین (تهران) قسمت دوم آموزش بیت باکس توسط بهباکس

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: