انیمیشن مفهومی باد

– کارگردان:روبرت لوبل / برنده جوایز بین المللی / موضوع: اجتماعی، سیاسی / در مورد زندگی روزانه مردمی است که در منطقه ای باد خیز زندگی می کنند ..

کارگردان:روبرت لوبل /
برنده جوایز بین المللی /
موضوع: اجتماعی، سیاسی /
در مورد زندگی روزانه مردمی است که در منطقه ای باد خیز زندگی می کنند و رفتار مردم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: