مغز انسان از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

– شگفتی مغز انسان و از قسمت های کلی لوب پیشانی ، لوب گیجگاهی ، لوب آشیانه ای و لوب پس سری تشکیل شده است که هر یک وظیفه ی خاص دارند و تکمیل کن..

مغز انسان از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
مغز انسان از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

شگفتی مغز انسان و از قسمت های کلی لوب پیشانی ، لوب گیجگاهی ، لوب آشیانه ای و لوب پس سری تشکیل شده است که هر یک وظیفه ی خاص دارند و تکمیل کننده ی لوب دیگری هستند. لوب پیشانی که زیر استخوان پیشانی در جلوی سر قرار دارد مسئول رفتار و سخن گفتن است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: