موسیقی غمگینی که صدها نفر با آن خودکشی کردند از رزو سرس

– رزو سرس Rezső Seress موسیقی دان مجارستانی در سال 1932 به درخواست دوستش لازلو خاور برای ترانه ای که او چندی بعد از ترک شدن از سوی نامزدش سروده بو..

موسیقی غمگینی که صدها نفر با آن خودکشی کردند از رزو سرس
موسیقی غمگینی که صدها نفر با آن خودکشی کردند از رزو سرس - هنر و موسیقی

رزو سرس Rezső Seress موسیقی دان مجارستانی در سال 1932 به درخواست دوستش لازلو خاور برای ترانه ای که او چندی بعد از ترک شدن از سوی نامزدش سروده بود آهنگی ساخت و چندی بعد این ترانه در سال 1935 با صدای پال کالمر در مجارستان ضبط شد.سرس در ژانویه 1968 از آپارتمانش پایین پرید.فردای مرگ سرس نیویورک تایمز نوشت:روز گذشته رزو سرس سازنده آهنگ مشهور«یکشنبه غم انگیز»به زندگی خود خاتمه داد!دیروز یکشنبه بود

تاثیر موسیقی بر انسان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: