گله بی نظیر آهو ها در پارک ملی شهر اسفراین

– شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی قرار دارد که در 63کیلومتری مرکز این استان است. شهراسفراین دارای مناطقی ارزشمند مانند دو پارک ملی س..

گله بی نظیر آهو ها در پارک ملی شهر اسفراین
گله بی نظیر آهو ها در پارک ملی شهر اسفراین - سریالها

شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی قرار دارد که در 63کیلومتری مرکز این استان است. شهراسفراین دارای مناطقی ارزشمند مانند دو پارک ملی سالوک وساریگل است که شما در این کلیپ بخشی از گله آهوهای موجود در پارک سالوک این شهر را ملاحظه خواهید کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: