مستر سیاسی - کانالها

در این کانال ویدیوهای متنوع سیاسی منتشر می شود


02:20
اخبار
00:36
اخبار
01:00
موسیقی
02:20
اخبار
00:59
متفرقه
01:00
سیاسی
01:01
سیاسی
02:20
اخبار
00:16
اخبار
00:59
اخبار
00:39
اخبار
09:37
تجاری
00:39
اجتماعی
00:44
اخبار
01:00
طنز
51:37
سیاسی
00:46
طنز
00:57
موسیقی
00:55
اجتماعی
00:50
سیاسی
نمایش ویدیوهای بیشتر