پیشنهاد جدی صادقیان از لیگ ترکیه؛ پیام به فوتبال برمی گردد

– پیام صادقیان، هافبک سابق پرسپولیس خبر از بازگشت دوباره خود به فوتبال داد. در پارس فوتبال هم بخوانید..

پیشنهاد جدی صادقیان از لیگ ترکیه؛ پیام به فوتبال برمی گردد
پیشنهاد جدی صادقیان از لیگ ترکیه؛ پیام به فوتبال برمی گردد - خبرگزاری پارس فوتبال

پیام صادقیان، هافبک سابق پرسپولیس خبر از بازگشت دوباره خود به فوتبال داد.

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: