زمین خوردن مورینیو هنگام ورود به ورزشگاه ومبلی

– ستارگان فوتبال

زمین خوردن مورینیو هنگام ورود به ورزشگاه ومبلی
زمین خوردن مورینیو هنگام ورود به ورزشگاه ومبلی - ستارگان فوتبال

ستارگان فوتبال
زمین خوردن مورینیو هنگام ورود به ورزشگاه ومبلی
- ورزشی
- ومبلی, ژوزه مورینیو سرمربی
- دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: