انتقاد تند مجری تلویزیون به جواد خیابانی در برنامه سلام صبح بخیر

– حمله مجری تلویزیون به جواد خیابانی در برنامه زندهآن "کتاب" حافظ را که می گویید، بیاورید، "یک کتابخانه" جایزه بگیرید آقای خیابانی! ابتدای..

انتقاد تند مجری تلویزیون به جواد خیابانی در برنامه سلام صبح بخیر
انتقاد تند مجری تلویزیون به جواد خیابانی در برنامه سلام صبح بخیر - خبرهای داغ ورزشی

حمله مجری تلویزیون به جواد خیابانی در برنامه زندهآن "کتاب" حافظ را که می گویید، بیاورید، "یک کتابخانه" جایزه بگیرید آقای خیابانی! ابتدایی ترین چیزی که یک تصحیح کننده نسخ خطی باید بداند، وزن شعر است!


جواد خیابانی پیشتر در توجیه شعر غلطی که از حافظ شیرازی خوانده بود، در یک برنامه تلویزیونی گفت در یکی از نسخه های دیوان حافظ نوشته "نگار من که به مکتب نرفت و مشق(!!!) ننوشت، به جای خط ننوشت
"!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: