کلیپ عاشقانه با آهنگ جاده شمال

– انگار تو هر روز زیباتر می شوی و من هر روز عاشق تر، انگار تمام شعرها و منظومه های عاشقانه را برای تو سروده اند , واژه ها حقیرند و من ناتوانم..

کلیپ عاشقانه با آهنگ جاده شمال
کلیپ عاشقانه با آهنگ جاده شمال - کلیپ تکست عاشقانه

انگار تو هر روز زیباتر می شوی و من هر روز عاشق تر، انگار تمام شعرها و منظومه های عاشقانه را برای تو سروده اند , واژه ها حقیرند و من ناتوانم، ناتوان از گفتن این که چقدر تو را دوست دارم
وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست ؛ عاشقی برایم با معناست
قلبم بی آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو باشی
عشق در وجودم همیشه زنده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: