افشاگری درباره مکان کرونایی شدن مهرداد میناوند و علی انصاریان

– گفته می شود مهرداد میناوند و علی انصاریان ، دو پیشکسوت فوتبال ایران بیست روز پیش به یک کلینیک دندانپزشکی رفته اند و در همانجا هم کرونا گ..

افشاگری درباره مکان کرونایی شدن مهرداد میناوند و علی انصاریان
افشاگری درباره مکان کرونایی شدن مهرداد میناوند و علی انصاریان - خبرگزاری پارس فوتبال

گفته می شود مهرداد میناوند و علی انصاریان ، دو پیشکسوت فوتبال ایران بیست روز پیش به یک کلینیک دندانپزشکی رفته اند و در همانجا هم کرونا گرفته اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: