استوری مامان راحله روزت مبارک

– مادر تابلوی آفریدگار است تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند عشق مادر هدیه بزرگ خدا به انسان پس قدر این هدیه بزرگ را بدانیم روز ما..

مادر تابلوی آفریدگار است
تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند
عشق مادر هدیه بزرگ خدا به انسان
پس قدر این هدیه بزرگ را بدانیم
روز مادر مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: