فیلم نمایی متفاوت از وقوع طوفان در یزد

– فیلمبرداری هوایی از لحظه وقوع طوفان گرد و خاک عصر روز جمعه در شهر یزد..

فیلم نمایی متفاوت از وقوع طوفان در یزد
فیلم نمایی متفاوت از وقوع طوفان در یزد - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

فیلمبرداری هوایی از لحظه وقوع طوفان گرد و خاک عصر روز جمعه در شهر یزد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: