فیلم / کنایه سنگین مجری زن به نمایندگان مجلس

– مژده لواسانی مجری تلویزیون ، خطاب به نمایندگان مجلس : کاش آنقدر که سرتان شلوغ است فیلم گیرنده از جلسه مجلس را بیابید، برای جان آدم ها ار..

فیلم / کنایه سنگین مجری زن به نمایندگان مجلس
فیلم / کنایه سنگین مجری زن به نمایندگان مجلس - مستر سیاسی

مژده لواسانی مجری تلویزیون ، خطاب به نمایندگان مجلس : کاش آنقدر که سرتان شلوغ است فیلم گیرنده از جلسه مجلس را بیابید، برای جان آدم ها ارزش قائل بودید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: