خلاقیت در ساخت کاردستی رودرکودکان فعال کنیم

– یک کاردستی جالب با لوله دستمال کاغذی درب قوطی نوشابه که کاربرد آهنربا را هم به کودکان می آموزد. اینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید.. ..

خلاقیت در ساخت کاردستی رودرکودکان فعال کنیم
خلاقیت در ساخت کاردستی رودرکودکان فعال کنیم - خانمانه

یک کاردستی جالب با لوله دستمال کاغذی درب قوطی نوشابه که کاربرد آهنربا را هم به کودکان می آموزداینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید

باماهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: