کلیپ عاشقانه با حرف (K)

– من کجا؟ باران کجا؟ باران کجا و راه بی پایان کجا؟ آه… این دل دل زدن تا منزل جانان کجا؟ هر چه کویت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر در طریق عشق بازا..

من کجا؟ باران کجا؟
باران کجا و راه بی پایان کجا؟
آه… این دل دل زدن تا منزل جانان کجا؟
هر چه کویت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر
در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا؟
پوریا سوری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: