کلیپ تبریک برای حرف (P)

– تا دستم در دستت قفل نشود دلم قرص نمی شود ! بودنت اینگونه مرا دست و دل باز کرد …..

تا دستم در دستت

قفل نشود

دلم قرص نمی شود !

بودنت اینگونه مرا دست و دل باز کرد …

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: