استوری زیبای رفیق دوستت دارم

– برای دوست داشتن دیگران لازم نیست که هر بار آنها را ببوسید و یا مدام تکرار کنید که دوستشان دارید... بلکه عشق حقیقی آن است که دیگران راکم..

استوری زیبای رفیق دوستت دارم
استوری زیبای رفیق دوستت دارم - استوری لند Story Land

برای دوست داشتن

دیگران لازم نیست که هر

بار آنها را ببوسید

و یا مدام تکرار کنید

که دوستشان دارید...

بلکه عشق حقیقی آن

است که دیگران راکمتر

در معرض قضاوت

قرار دهید و بگذاریدخودشان باشند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: