صبح بخیر شوهر عزیزم

– هر روز صبح، زنده می شوم و زندگی می کنم برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند... صبح بخیر شوهر عزیزم..

هر روز صبح،

زنده می شوم

و زندگی می کنم

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند...

صبح بخیر شوهر عزیزم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: