احساسات یک جنین

– در این ویدیو به طور دقیق و بر طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده، برایتان توضیح می دهیم که جنین در رحم مادر چه چیزهایی را حس می کند..

در این ویدیو به طور دقیق و بر طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده، برایتان توضیح می دهیم که جنین در رحم مادر چه چیزهایی را حس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: