جشنواره ی جالب گوسفندان در مادرید

– از سال 1994 در مادرید پایتخت اسپانیا هزاران گوسفند به مناسبت جشنواره ی سالانه ی مهاجرت دام به خیابان های مرکزی مادرید می آیند..

جشنواره ی جالب گوسفندان در مادرید
جشنواره ی جالب گوسفندان در مادرید - از همه چی

از سال 1994 در مادرید پایتخت اسپانیا هزاران گوسفند به مناسبت جشنواره ی سالانه ی مهاجرت دام به خیابان های مرکزی مادرید می آیند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: