کلیپ بی معرفت برای وضعیت واتساپ

– امروز کسی از من پرسید چند سال داری گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم کودکی چند ساله ام..

کلیپ بی معرفت برای وضعیت واتساپ
کلیپ بی معرفت برای وضعیت واتساپ - کلیپ تکست عاشقانه

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: