کلیپ احساسی دخترونه و دوست صمیمی

– اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم اما اگه بخوای منو بازی بدی بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم! افتاد؟؟!..

کلیپ احساسی دخترونه و دوست صمیمی
کلیپ احساسی دخترونه و دوست صمیمی - دخترونه

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: