کلیپ من یک اسفندیم

– امروز بهترین روز زندگیمه روزیه که خدا یه فرشته ی مهربونشو بهم هدیه داد کاش زمان وایسه و امروز تموم نشه هیچوقت بهترین لحظه هام کنار تو بو..

امروز بهترین روز زندگیمه
روزیه که خدا یه فرشته ی مهربونشو بهم هدیه داد
کاش زمان وایسه و امروز تموم نشه هیچوقت
بهترین لحظه هام کنار تو بودن
از خدا میخوام سال های دیگه این روزو کنار هم جشن بگیریم
روزت مبارک فرشته ی زندگیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: