تبریک تولد 3 اسفندی ها

– اسفند که عاشق شوی سال رابا بوسه تحویل می کنی حتی اگر سال نو، نیمه شب از راه برسد..

اسفند که عاشق شوی
سال رابا بوسه تحویل می کنی
حتی اگر سال نو،
نیمه شب از راه برسد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: