درمان قطعی بیماری های قارچی در غلات و کلزا با سم خارجی پروسارو | Prosaro

– قارچ ها عواملی هستند که می توانند در کیفیت و بازدهی محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی داشته باشند که در صورت عدم رسیدگی به موقع می تواند خسار..

درمان قطعی بیماری های قارچی در غلات و کلزا با سم خارجی پروسارو |  Prosaro
درمان قطعی بیماری های قارچی در غلات و کلزا با سم خارجی پروسارو | Prosaro - آریا سبز

قارچ ها عواملی هستند که می توانند در کیفیت و بازدهی محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی داشته باشند که در صورت عدم رسیدگی به موقع می تواند خسارات سنگینی به کشاورزان وارد نمایند. کیفیت سموم ضد قارچ مورد استفاده نیز می تواند در شرایط به وجود آمده در مزرعه موثر باشد. قارچ کش پروسارو از بهترین قارچ کش هایی که برای محصولاتی نظیر گندم، جو، جودوسر و کلزا مورد استفاده قرار می گیرد و اثرات خود را در کمترین زمان بر محصولات شما نشان خواهد داد. برای تهیه این سم ضد قارچ خارجی می توانید با آریا سبز تماس گرفته و قارچ کش خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید

تماس با آریا سبز
09146740450– 09149643764

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: