کلیپ آبگرفتگی شدید در بندرعباس

– تصاویری از خیابان های بندرعباس پس از باراندگی شدید در ایران شهر را می بینید..

کلیپ آبگرفتگی شدید در بندرعباس
کلیپ آبگرفتگی شدید در بندرعباس - اخبار روز

تصاویری از خیابان های بندرعباس پس از باراندگی شدید در ایران شهر را می بینید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: