اسپری درایر(خشک کن پودری)فرتی نرس

– No Securityمجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری(spray dryer) آمادگی خود را جهت ..

اسپری درایر(خشک کن پودری)فرتی نرس
اسپری درایر(خشک کن پودری)فرتی نرس - Sahar Hdi

No Securityمجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری(spray dryer) آمادگی خود را جهت پودر نمودن مایعات شیمیایی در صنعت کود اعلام می دارد. شماره تماس: 26-37175422-071 شماره موبایل: 09384542931

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: