اندازه گیر اسپاگتی و ماکارانی

– وسیله ای ساده برای اندازه گیری اسپاگتی برای 1 تا 4 نفر..

اندازه گیر اسپاگتی و ماکارانی
اندازه گیر اسپاگتی و ماکارانی - خوش مزه خوش طعم

وسیله ای ساده برای اندازه گیری اسپاگتی برای 1 تا 4 نفر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: