کلیپ عاشقانه دپ و غمگین - همایون شجریان

– می روم تا که فراموش کنم چشم تو ر می روم تا که در آغوش کشم یاد تو را و هوای هوس وصل تو را، خواب تو را..

کلیپ عاشقانه دپ و غمگین - همایون شجریان
کلیپ عاشقانه دپ و غمگین - همایون شجریان - کلیپ تکست عاشقانه

می روم تا که فراموش کنم چشم تو ر
می روم تا که در آغوش کشم یاد تو را
و هوای هوس وصل تو را، خواب تو را

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: