کلیپ خاص بخشش خدا در شب قدر

– دستم را بگیر ای خالق بی همتا که تنها تو از راز دلم خبر داری مرا ببخش اگر اشتباهی کردم اگر خطایی کردم میدانم که تو میبخشی بی هیچ چشم داشتی ..

دستم را بگیر ای خالق بی همتا
که تنها تو از راز دلم خبر داری
مرا ببخش اگر اشتباهی کردم
اگر خطایی کردم
میدانم که تو میبخشی
بی هیچ چشم داشتی
میدانم عیب هایم
را میپوشانی
دستم را بگیر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: