درگیر فیزیکی بین نمایندگان مجلس «اوگاندا

– نمایندگان مجلس «اوگاندا » به دلیل اختلاف نظر در برخی مسائل، با یکدیگر درگیر شدند.بالا گرفتن درگیری های لفظی، به درگیری فیزیکی منجر شد..

درگیر فیزیکی بین نمایندگان مجلس «اوگاندا
درگیر فیزیکی بین نمایندگان مجلس «اوگاندا - خبر چی داری

نمایندگان مجلس «اوگاندا » به دلیل اختلاف نظر در برخی مسائل، با یکدیگر درگیر شدند.بالا گرفتن درگیری های لفظی، به درگیری فیزیکی منجر شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: