کلیپ خاص و عاشقانه - حجت اشرف زاده

– می خواهم دوستت نداشته باشم اما نمیتوانم . . . ! و این تنها جاییست که خواستن توانستن نیست..

کلیپ خاص و عاشقانه - حجت اشرف زاده
کلیپ خاص و عاشقانه - حجت اشرف زاده - کلیپ خاص

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم . . . !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: