حکایت مدیرانی که نرفته برگشتند!

– تمام اعضای تیم اقتصادی دولت که از مقام خود کناره گیری کرده و یا کنار گذاشته شده اند، با عناوین تازه به دولت برگشتند!..

حکایت مدیرانی که نرفته برگشتند!
حکایت مدیرانی که نرفته برگشتند! - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

تمام اعضای تیم اقتصادی دولت که از مقام خود کناره گیری کرده و یا کنار گذاشته شده اند، با عناوین تازه به دولت برگشتند!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: