کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به استقلالی ها

– محمد حسین میثاقی ، در برنامه فوتبال برتر گفت : استقلالی ها بیانیه دادند که فوتبال برتر را تحریم کردند اما در پایان بازی برای مصاحبه سر و ..

کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به استقلالی ها
کنایه سنگین محمد حسین میثاقی به استقلالی ها - خبرگزاری پارس فوتبال

محمد حسین میثاقی ، در برنامه فوتبال برتر گفت : استقلالی ها بیانیه دادند که فوتبال برتر را تحریم کردند اما در پایان بازی برای مصاحبه سر و دست شکستند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: