انتقاد مجری برنامه به محسن تنابنده بخاطر نقش سارا و نیکا در پایتخت

– انتقاد مجری برنامه به محسن تنابنده بخاطر نقش سارا و نیکا در پایتخت چرا به سارا و نیکا نقش نمیدین؟ چرا نقش پررنگی دوقولوهای پایتخت ندارن..

انتقاد مجری برنامه به محسن تنابنده بخاطر نقش سارا و نیکا در پایتخت
انتقاد مجری برنامه به محسن تنابنده بخاطر نقش سارا و نیکا در پایتخت - سرگرمی بی نهایت

انتقاد مجری برنامه به محسن تنابنده بخاطر نقش سارا و نیکا در پایتخت
چرا به سارا و نیکا نقش نمیدین؟
چرا نقش پررنگی دوقولوهای پایتخت ندارن؟
چرا سارا نیکا نقش درستی ندارن؟

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: