فیلم زایمان طبیعی

– مراحل زایمان طبیعی از پاره شدن کیسه آب جنین تا زایمان کامل و خارج شدن از بدن مادر..

مراحل زایمان طبیعی از پاره شدن کیسه آب جنین تا زایمان کامل و خارج شدن از بدن مادر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: