تصاویری از حضور غیررسمی میترا استاد در کنار نجفی

– نجفی در بازجویی های بعد از قتل همسر دومش اعلام کرده بود: میترا استاد هیچ جا اجازه نمی داد بدون او حضور پیدا کنم!..

تصاویری از حضور غیررسمی میترا استاد در کنار نجفی
تصاویری از حضور غیررسمی میترا استاد در کنار نجفی - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

نجفی در بازجویی های بعد از قتل همسر دومش اعلام کرده بود: میترا استاد هیچ جا اجازه نمی داد بدون او حضور پیدا کنم!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: