کلیپ تبریک تولد + آغاز حکومت اسفند ماهی ها

– امروز روز توست، روز میلادت دنیا تبسم کرده است امروز با یادت امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست تولدت مب..

کلیپ تبریک تولد + آغاز حکومت اسفند ماهی ها
کلیپ تبریک تولد + آغاز حکومت اسفند ماهی ها - کلیپ تبریک تولد

امروز روز توست، روز میلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: