آوازخوانی سنتی سهیل گودرزی در قسمت 18 عصر جدید

– سهیل گودرزی با اجرای زیبای آوازخوانی سنتی توانست با دوچراغ سفید و با نظرتماشا گران راهی فینال شد..

آوازخوانی سنتی سهیل گودرزی در قسمت 18 عصر جدید
آوازخوانی سنتی سهیل گودرزی در قسمت 18 عصر جدید - مجله اینترنتی نارنجستان

سهیل گودرزی با اجرای زیبای آوازخوانی سنتی توانست با دوچراغ سفید و با نظرتماشا گران راهی فینال شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: