کنایه سنگین علی کریمی به عادل فردوسی پور

– در پایان دیدار دوستانه تیم اصحاب رسانه که با حضور علی کریمی همراه بود، اتفاق عجیبی رخ داد..

کنایه سنگین علی کریمی به عادل فردوسی پور
کنایه سنگین علی کریمی به عادل فردوسی پور - ورزشی

در پایان دیدار دوستانه تیم اصحاب رسانه که با حضور علی کریمی همراه بود، اتفاق عجیبی رخ داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: