مراسم عجیب بریدن شاخ گوزن در ژاپن

– کارکنان پارک حیات وحشی در شهر نارای ژاپن در مراسمی که هر پاییز هر سال برگزار می شود، شاخ گوزن ها را می برند..

مراسم عجیب بریدن شاخ گوزن در ژاپن
مراسم عجیب بریدن شاخ گوزن در ژاپن - فیلم های حادثه ای

کارکنان پارک حیات وحشی در شهر نارای ژاپن در مراسمی که هر پاییز هر سال برگزار می شود، شاخ گوزن ها را می برند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: