بهترین راه ظرف گرم کردن غذا در مایکروفر

– بدنه این کاسه و ظرف پس از گرم شدن غذا در ماکروفر خنک می مونه و میتونین ظرف رو با دست بردارین..

بهترین راه ظرف گرم کردن غذا در مایکروفر
بهترین راه ظرف گرم کردن غذا در مایکروفر - خوش مزه خوش طعم

بدنه این کاسه و ظرف پس از گرم شدن غذا در ماکروفر خنک می مونه و میتونین ظرف رو با دست بردارین

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: