صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با پیکان

– سعید آقایی ، بعد از بازی پرسپولیس و پیکان گفت : خدا را شکر ما مشکل غذا نداریم.نمی توانیم از تاکتیک حریف انتقاد کنیم و به ان احترام می گذار..

صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با پیکان
صحبت های سعید آقایی بعد از بازی با پیکان - خبرگزاری پارس فوتبال

سعید آقایی ، بعد از بازی پرسپولیس و پیکان گفت : خدا را شکر ما مشکل غذا نداریم.نمی توانیم از تاکتیک حریف انتقاد کنیم و به ان احترام می گذاریم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: