مناظره افزایش ظرفیت پزشکی - برنامه مناظره شبکه یک با حضور دکتر سید مجید حسینی

– 🔺بمیرم برات که درآمدت از یک کارگر کمتره! . وقتی یک پزشک که از قضا استاد تمام دانشگاه، رئیس انجمن بیهوشی کشور و معاون سازمان نظام پزشکی ن..

مناظره افزایش ظرفیت پزشکی - برنامه مناظره شبکه یک با حضور دکتر سید مجید حسینی
مناظره افزایش ظرفیت پزشکی - برنامه مناظره شبکه یک با حضور دکتر سید مجید حسینی - حوادث روز

🔺بمیرم برات که درآمدت از یک کارگر کمتره!
.
وقتی یک پزشک که از قضا استاد تمام دانشگاه، رئیس انجمن بیهوشی کشور و معاون سازمان نظام پزشکی نیز هست ادعا می کند پر کیسش در 8 ماه گذشته تنها دو میلیون و 500 هزار تومان بوده است!

ما هیچ،
ما نگاه.

مناظره شبکه یک دیشب,دانلود برنامه مناظره شبکه یک,آرشیو شبکه یک,مناظره دیشب شبکه 1,آرشیو برنامه مناظره شبکه یک,برنامه مناظره از شبکه یک ,دانلود مناظره امروز شبکه یک,تکرار مناظره شبکه یک,علیرضا سلیمی,تلوبیون,تکرار برنامه مناظره,تکرار برنامه مناظره شبکه یک,آرشیو شبکه یک امروز,دکتر علیرضا سلیمی ,مناظره مجید حسینی,مجید حسینی,مناظره دیشب,دکتر مجید حسینی,سید مجید حسینی,دکتر حسینی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: