حمید صفت ای مردم به اعدام اعتراض کنید

– حمید صفت که باعث قتل ناپدریش شده به مردم گفته با اجرای اعدام شدیدا مخالفت و اعتراض کنید او گفته من کسی را به عمد نکشتم..

حمید صفت ای مردم به اعدام اعتراض کنید
حمید صفت ای مردم به اعدام اعتراض کنید - دی اف موب

حمید صفت که باعث قتل ناپدریش شده به مردم گفته با اجرای اعدام شدیدا مخالفت و اعتراض کنید
او گفته من کسی را به عمد نکشتم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: