دومین اجرای عصر جدید شنبه 18 خرداد -اوریگامی زهره بحرالعلومی

– asrejadidtv 🧕🏼 تاشدن و تازدن زهره بحرالعلومی و پیوند روایت یک بیماری با تازدن های هنری-کاغذی(اوریگامی) دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم #عص..

دومین اجرای عصر جدید شنبه 18 خرداد -اوریگامی زهره بحرالعلومی
دومین اجرای عصر جدید شنبه 18 خرداد -اوریگامی زهره بحرالعلومی - مسابقه عصر جدید

asrejadidtv
🧕🏼
تاشدن و تازدن

زهره بحرالعلومی و پیوند روایت یک بیماری با تازدن های هنری-کاغذی(اوریگامی)

دومین اجرای قسمت هفتم از دور دوم #عصرجدید
اوریگامی در عصر جدید ,استودیو عصر جدید کجاست,اوریگامی عصر جدید ,دکتر حسینی عصر جدید ,استودیو عصر جدید

اوریگامی در عصر جدید,کلاس اوریگامی,زهره بحرالعلومی,زهره بحرالعلومی اوریگامی,اوریگامی عصر جدید,اوریگامی قلب ,اوریگامی چیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: