کلیپ "بهمن ماهی جانم تولدت مبارک" برای وضعیت واتساپ

– نه ♪ نگو نه دیگه ♪ به من … !! ♪♪ که ♪ میگیره قلب من … !! ♪♪ با تو ♪ آروم میشم ♪♪ من … ! ♪♪ دلمو ♪ میدم به تو ♪♪ باشه ♪ پیش قلب تو … ! ..

کلیپ "بهمن ماهی جانم تولدت مبارک" برای وضعیت واتساپ
کلیپ "بهمن ماهی جانم تولدت مبارک" برای وضعیت واتساپ - کلیپ تبریک تولد

نه ♪ نگو نه دیگه ♪ به من … !! ♪♪
که ♪ میگیره قلب من … !! ♪♪
با تو ♪ آروم میشم ♪♪
من … ! ♪♪
دلمو ♪ میدم به تو ♪♪
باشه ♪ پیش قلب تو … ! ♪♪
تا بمونی پیشم ! ♪♪
تو … !! ♪♪
همونی ♪ که تا ازت … ! ♪♪
یه ♪ حرفی میاد وسط ♪♪
دل ♪ من میلزه … ♪♪
واسه ♪ بودنت کنار من … ! ♪♪
اگه ♪ جونمم بدم به خدا میارزه ♪♪
دست خودم نیست تورو میبینم ♪ ببین … ! ♪♪
دل ♪ تو دلم نیست گشتم ♪ این دنیارو !! ♪♪
مثل ♪ تو هم نیست ♪ توی چشم ♪ من ببین … ! ♪♪
عشق ♪ تو کم نیست عشق تو ♪ کم نیست !! ♪♪
دست ♪ خودم نیست تورو ♪ میبینم ببین … ! ♪♪
دل ♪ تو دلم نیست گشتم ♪ این دنیارو ♪♪
مثل ♪ تو هم نیست توی چشم ♪ من ببین … !! ♪♪
عشق ♪ تو کم نیست عشق تو ♪ کم نیست … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

به ♪ کی بگم که چقدر ♪ عاشق تو شدم … ؟؟ ♪♪
بی تو ♪ میمیرم و خودت هم اینو ♪ خوب میدونی … !! ♪♪
دل ♪ من با تو آروم میگیره ♪ فقط ! ♪♪
نمیشه ♪ دل کند ازت نگو ♪ نمیدونی … ! ♪♪
دست ♪ خودم نیست تورو میبینم ♪ ببین … ! ♪♪
دل ♪ تو دلم نیست گشتم ♪ این دنیارو !! ♪♪
مثل ♪ تو هم نیست ♪ توی چشم ♪ من ببین … ! ♪♪
عشق ♪ تو کم نیست عشق تو ♪ کم نیست !! ♪♪
دست ♪ خودم نیست تورو ♪ میبینم ببین … ! ♪♪
دل ♪ تو دلم نیست گشتم ♪ این دنیارو ♪♪
مثل ♪ تو هم نیست توی چشم ♪ من ببین … !! ♪♪
عشق ♪ تو کم نیست عشق تو ♪ کم نیست … !! ♪♪

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: