کلیپ تبریک تولد برای متولدین دوم بهمن

– بهت ایمان قلبی دارم ولی میلرزه دستو بالم آخه تو ماه تمومی نکنه که باهام نمونی مثله شاتوت قرمز هستی ببین بدجور به دل نشستی آخه تو عشقی بهش..

کلیپ تبریک تولد برای متولدین دوم بهمن
کلیپ تبریک تولد برای متولدین دوم بهمن - کلیپ تبریک تولد

بهت ایمان قلبی دارم ولی میلرزه دستو بالم آخه تو ماه تمومی نکنه که باهام نمونی
مثله شاتوت قرمز هستی ببین بدجور به دل نشستی
آخه تو عشقی بهشتی تو این عین سرنوشتی

مگه میشه تو رو داشتو عشقی رو کم داشتش
مگه میشه تو رو داشتو هیچ حسی به غم داشتش

مگه میشه تو رو داشتو عشقی رو کم داشتش
مگه میشه تو رو داشتو هیچ حسی به غم داشتش

مگه میشه تو رو داشتو عشقی رو کم داشتش
مگه میشه تو رو داشتو هیچ حسی به غم داشتش

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: