کلیپ شاد شاد برای تبریک تولد بهمن ماهی ها

– متن در مورد بهمن ماهی ها بهمن ماهی که باشی، میشی یه آدم خاص ! میشی کسی که حسش نابه عشقش نابه بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم ناب ! میشی کسی که ..

کلیپ شاد شاد برای تبریک تولد بهمن ماهی ها
کلیپ شاد شاد برای تبریک تولد بهمن ماهی ها - کلیپ تبریک تولد

متن در مورد بهمن ماهی ها
بهمن ماهی که باشی، میشی یه آدم خاص !
میشی کسی که حسش نابه
عشقش نابه
بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم ناب !
میشی کسی که بودنش یه هدیس برای بقیه
بهمن ماهی که باشی میشی تو!
تویی که پر از احساسی
بهمن ماهی که باشی میشی یه دوست
یه همسفر
یه عاشق
یه عاشق واقعی
یه همسفر واقعی
یه دوست واقعی

متن در مورد بهمن ماهی ها

بهمن ماهی یعنی
خاص بودنش: به سردی ماهش نیست !!!
به گرمی دلشه !!!

آری من یک بهمن ماهی ام

بیشتر بخوانید :

35 پیام تبریک تولد به بهمن ماهی ها

بهمن ماهی یعنی

متن درباره بهمن ماهی یعنی
میدونید بهمنی یعنی چی؟
بهمنی یعنی
ب:
بی همتا و بخشنده
ه: همراه و همزبون
م: مهربون و متین
ن: نجیب و ناز
ی: یه دونسسس

متن درباره متولدین بهمن

متن بهمن ماهی یعنی چه
یه بهمن ماهی نه بحث میکنه

نه توضیح میخواد

نه توضیح میده

نه دنبال دلیل میگرده..

فقط میبینه و سکوت میکنه

بیشتر بخوانید :

اشعاری برای تبریک تولد گفتن به متولدین دی ماه

متن بهمن ماهی یعنی چه

بهمن ماهی که باشی
5 ثانیه چشماتو ببند

بستی؟

تاریکی رو دیدی

دنیای همتون بدون بهمنی همینه

بهمن ماهی که باشی

نوشته یه بهمن ماهی یعنی
ما بهمنی ها از اوناشیم که

اگه یه قدم برامون برداری

برات دربست میگیریم

برسی به خواسته هات

بیشتر بخوانید :

عکس نوشته برای تبریک تولد به بهمن ماهی ها

نوشته یه بهمن ماهی یعنی

شعر درباره متولدین بهمن ماه
بهمنی ام

ساده اما پر جذبه

خوش صخبت و شوخ طبع

با برنامه و آینده نگر

کارتو آخر انجام میده

عشقش بی ریا و سادس

شعر درباره متولدین بهمن ماه

تکست بهمن ماهی بودن یعنی برای اینستاگرام
قانون آخر نیوتون:

زمین جاذبه ندارد

سیب ها به عشق

بهمن ماهی ها

میوفتن

39 متن درباره بهمن ماهی یعنی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: